Arhitektura – 3D modeli i 3D animacija

Uz naziv i kratak opis tipa vizualizacije, priloženi su i primeri kompletnog asortimana raspoloživih usluga.

3D fotografija je najosnovniji i najčešći vid vizualizacije. Ona se može podeliti u nekoliko kategorija u zavisnosti potreba klijenata i onoga što treba prikazati. Te slike se mogu kategorisati kao 3D skica, 3D slika, 3D osnova i fotomontaža.
• 3D skica – Koristi se u toku izrade modela kao vid komunikacije medju učesnicima u projektu radi pravilnog oblikovanja. Posebno je popularan vid vizualizacije u arhitekturi, u slučajevima kada nije potrebno dati prikaz primenjenih materijala. Na ovaj način se najbolje prikazuje oblikovnost objekta.
• 3D slika – Podrazumeva perspektivni prikaz sa realno prikazanim teksturama i osvetljenjem. Objekat se prikazuje sa nekoliko slika iz različitih uglova radi kompletnog sagledavanja. U arhitekturi razlikujemo dva osnovna tipa: enterijer i eksterijer.
• 3D osnova – Pruža mogućnost da približite ideju krajnjem korisniku, koji najčešće nije u mogućnosti da sagleda objekat kroz tehničke crteže i planove. Ovakav način prikaza ima formu 3D crteža ali mnogo slikovitije reprezentuje rešenje.
• Fotomontaža – Jedan od najatraktivnijih prikaza. Kombinacija klasičnog rendera i modifikovanja fotografije koji za rezultat ima najrealniji prikaz predmetnog objekta, implementiranog u njegovo prirodno okruženje. Omogućava sagledavanje izgradjenog objekta pre nego što gradnja uopšte i počne.

3D animacija je veoma atrativan i infomativan način prezentacije 3D modela. Omogućava sagledavanje iz više uglova. Osoba kojoj se prezentuje film se stavlja u poziciju posmatrača koji iz prvog lica sagledava objekat na sceni. Vremenski je zahtevna za izradu.

Interaktivna prezentacija pruža mogućnost da sami birate ugao sagledavanja ili da se krećete kroz virtualni prostor 3D modela. Kao i 3D fotografija, interaktivna prezentacija se može podeliti u kategorije: VR panorama, VR objekat i prezentacija u realnom vremenu (Real Time).
• VR panorama – Ukoliko statična slika ne zadovoljava potrebne kriterijume sagledavanja, ovaj način prezentacije povećava interaktivnost stavljajući posmatrača u prvi plan i dozvoljavajući slobodno kretanje pogleda punih 360 stepeni. Za pregled se koriste programi poput Flash-a ili QuickTime-a.
• VR objekat – Prikaz koji se najviše koristi u dizajnu. U prvi plan se stavlja objekat oko koga je omogućeno kretanje i njegovo sagledavanje sa svih strana. Za pregled se koriste programi poput Flash-a ili QuickTime-a.
• Real Time – Interaktivna prezentacija, za razliku od ostalih vidova, pruža slobodu kretanja kroz scenu. U zavisnosti od tipa i potreba, nivo slobode kretanja se razlikuje.Najinteraktivniji oblik prezentacije. Kretanje kroz scenu je omogućeno u svim pravcima nalik modernim video igrama. Sagledavanje je iz prvog lica i u potpunosti slobodno.


Dopunske usluge

Upotpunili smo ponudu i uokvirili sistem „ključ u ruke“. Na vama je samo da izaberete finalni vid prezentacije, a za ostalo je naša briga. Sve dopunske usluge su na raspolaganju samo klijentima za prezentovanje nasih 3D modela i vizualizacija.

Štampani mediji – U zavisnosti od ciljne grupe, slike modela je moguće prezentovati na različitim tipovima štampanih medija. To mogu biti prodajni katalozi, informativne brošure, projektni ili konkursni plakati, bilbordi,…
Internet prezentacija – Internet omogućava odredjen nivo interaktivnosti koji u mnogome može doprineti prezentaciji 3D modela i samim tim vaše ideje. Medju mnogobrojnim prednostima ističe se i pristupačnost informacija u bilo kom delu sveta. Kratke i lepo dizajnirane forme internet prezentacije ostavljaju veoma jak, pozvitivan utisak na klijente.
CD prezentacija – CD prezentacije su praktične kada postoji potreba za prikazivanjem kompleksnog i obimnog sadržaja. Iz praktičnih razloga sistem je u potpunosti automatizovan. Nakon ubacivanja CD-a u kompjuter, pokreće se instalacija a odmah zatim i sama prezentacija. Disk je moguće proslediti dalje ili ga arhivirati, jer je kompletan sadržaj prezentacije iskopiran na računar i uvek mu se može pristupiti iz start menija ili ikonicom sa desktopa.
Kako bi upotpunili atraktivnost, izradjuju se i tematski omot CD-a i nalepnica za sam disk. Ovaj način prezentacije je posebno interesantan na sajmovima i promocijama kada diskovi imaju funkciju promotivnog materijala.
Fotografisanje lokacije vrši se u cilju izrade fotomontaže ili kada postoji potreba da se informacije sa slika unose u 3D model. Profesionalna oprema i dugogodišnje iskustvo garantuju visok kvalitet fotografija, a samim tim i finalne prezentacije.
Profesionalni spiker – Prezentacija i animacija se mogu učiniti interesantnijim ukoliko se „preko“ prateće muzike doda glas spikera koji čitajuci unapred pripremljen tekst, daje dodatne informacije koje prate dešavanja na sceni. Kako bi zadržali visok kvalitet prezentacije, Goblen studio je ostvario saradnju sa radio spikerima. Zvuk se snima u profesionalnom studiju i dostavlja u mp3 formatu na CD-u.


Proces izrade

Proces izrade 3D modela možemo podeliti u nekoliko etapa, radi lakšeg sagledavanja:
Prvi kontakt – Pošaljite nam podloge u bilo kom formatu (dwg, pdf, jpg…) i mi ćemo vam u roku od par sati dati ponudu sa konačnom cenom i rokom izrade.
Prve konsultacije – Upoznavanje sa projektom i definisanje svih aspekata finalnog objekta: materijalizacija i teksture, svetla, uglovi sagledavanja, potreban broj slika, dužina animacije, finalni oblik prezentacije …
Izrada 3D modela – Detaljno modelovanje predmetnog objekta. Učestalost narednih konsultacija najviše zavisi od kompletnosti dostavljenih podloga.
Materijalizacija, svetla, kamere – Nakon usaglašavanja oblika i geometrije objekta prelazi se na finalizaciju procesa i izradjuju se konačne slike i/ili animacija.
Primopredaja – Dostavljanje se vrši na unapred definisanom mediju (štampani format, CD, internet prezentacija…)
Kompletan proces je tako formiran da zahteva minimalno angažovanje klijenta. Zahvaljujuci komunikaciji preko online korisnickog servisa na našoj internet prezentaciji, veoma lako možete pratiti i kontrolisati izradu modela tokom celog procesa.